C4G gun cleaning solvent - spray 200ml

54,95 DKK
Lager: På lager
Model/varenr.: FOR1013020
Beskrivelse

Våben rengøring og opløsningsmidlet C4G er en ikke-oliebaseret våben rengøringsmiddel. Det affedter metaloverflader, som kræver en grundig rengøring. Effektivt opløser og renser våben for ​​krudt rester, kobber og bly, C4G Aktivt fjerner rust, det danner en tør anti-korrosion film, der også fungerer som en adskillelse lag der dermed reducerer slid og aflejring af kugle- og krudt rester i piben. Dermed gøres yderligere rengøringen lettere.

Brugsanvisning:
1. Fjern groft snavs i piben med en stålbørste. Hvis våbnet er vådt, tørres det af med en tør klud.
2. Ryst C4G godt før brug. Påfør produktet i piben ved hjælp af spray-forlængerrøret. På overfladen af ​​piben anvendes produktet med en klud (undgå kontakt med trædele på våbnet).
3. Lad det virke i 30 til 60 sekunder, for derefter at tørre med en klud eller våben rengøringsklud.
4. For grundigere rengøring, gentag proceduren.
5. Efter rengøring, behandles våbnet med våben olie fra TIL VÅBEN produktlinjen. På træ dele anvendes våben olie til træ Dele fra TIL VÅBEN produktlinje.

Ingredienser: alifatiske hydrocarboner mere end 30%, ikke-ioniske overfladeaktive 5% til 15%. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation H229 Beholder under tryk kan briste ved opvarmning. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P410 + 412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer over 50 ° C / 122 ° F. P273 Undgå udledning til miljøet. P280 Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse. P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation få lægehjælp / opmærksomhed. P501 Indholdet / beholderen i henhold til de lokale / regionale / nationale / internationale regler.

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse:
Forslag til dig

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse:
Andre købte også
Betalingsmetoder
paymentlogo paymentlogo paymentlogo paymentlogo
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Find os på