Log på
Logo text

Tyrchem

MODEL / VARENR. : FOR1013020

C4G gun cleaning solvent - spray 200ml

MERE INFORMATION

DKK 54,95
icon car
2-3 dages
levering
icon label
Prisgaranti* *danske hjemmesider
icon car
Fri fragt* *ved køb over 599,-
icon hat
Ekspert viden
på vores varer
icon journal
Dansk personale
og danske manualer
  • Beskrivelse
Beskrivelse

Våben rengøring og opløsningsmidlet C4G er en ikke-oliebaseret våben rengøringsmiddel. Det affedter metaloverflader, som kræver en grundig rengøring. Effektivt opløser og renser våben for ​​krudt rester, kobber og bly, C4G Aktivt fjerner rust, det danner en tør anti-korrosion film, der også fungerer som en adskillelse lag der dermed reducerer slid og aflejring af kugle- og krudt rester i piben. Dermed gøres yderligere rengøringen lettere.

Brugsanvisning:
1. Fjern groft snavs i piben med en stålbørste. Hvis våbnet er vådt, tørres det af med en tør klud.
2. Ryst C4G godt før brug. Påfør produktet i piben ved hjælp af spray-forlængerrøret. På overfladen af ​​piben anvendes produktet med en klud (undgå kontakt med trædele på våbnet).
3. Lad det virke i 30 til 60 sekunder, for derefter at tørre med en klud eller våben rengøringsklud.
4. For grundigere rengøring, gentag proceduren.
5. Efter rengøring, behandles våbnet med våben olie fra TIL VÅBEN produktlinjen. På træ dele anvendes våben olie til træ Dele fra TIL VÅBEN produktlinje.

Ingredienser: alifatiske hydrocarboner mere end 30%, ikke-ioniske overfladeaktive 5% til 15%. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation H229 Beholder under tryk kan briste ved opvarmning. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P410 + 412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer over 50 ° C / 122 ° F. P273 Undgå udledning til miljøet. P280 Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse. P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation få lægehjælp / opmærksomhed. P501 Indholdet / beholderen i henhold til de lokale / regionale / nationale / internationale regler.


Andre kunder kiggede også på
Batteri 6v Yuassa genopladeligt kvalitet
Vare nr. jjNP7-6_Yuasa
DKK 169,00
Vis produkt
Batteriboks luksus
Vare nr. battboxspr
DKK 678,00
Vis produkt
Batteri AA fujitsu 4 i en pakke
Vare nr. JJ3405
Fra DKK 15,00
Vis produkt
Batteri 6v Yucel genopladeligt batteri 12ah
Vare nr. Yucel6_12ah
DKK 219,00
Vis produkt
oplader 2v, 6v og 12volt
Vare nr. jjlader
DKK 149,95
Vis produkt