Log på
Logo text

Tyrchem

MODEL / VARENR. : FOR2083020

ADUSTER 200ml spray mod møl

MERE INFORMATION

DKK 125,00
icon car
2-3 dages
levering
icon label
Prisgaranti* *danske hjemmesider
icon car
Fri fragt* *ved køb over 599,-
icon hat
Ekspert viden
på vores varer
icon journal
Dansk personale
og danske manualer
  • Beskrivelse
Beskrivelse

Antistatisk produkt til forebyggelse mod møl i trofæer, pels og fjer. Den antistatisk film forhindrer også ophobningen af støv i trofæet.

Indeholder lavendel ekstrakt

ADUSTER Antistatisk forberedelse mod møl beskyttelse for pels og fjer. Produktet tjener til behandling af pelsdyr og fjedrede udstopninger. Den danner antistatisk film, som reducerer ophobning af støv på overfladen. Forberedelse indeholder lavendel ekstrakt der effektivt og langsigtet frastøder parasitter især møl. Brugsanvisning: 1. Hvis udstopningen er ny gå til 3. trin. I tilfælde af ældre udstopninger, er det er nødvendigt at rense den. 2. Fjern støv fra udstopningen med en hårtørrer eller en støvkost. 3. Ryst godt før brug. 4. Påfør i tynde lag på tør udstopning fra en afstand på 20-30 cm. 5. Et anden lag påføres efter tørring af foregående. For fuldstændig beskyttelse er påføringen af mindst 3 lag nødvendig. Vi anbefaler at behandle udstopninger en gang om året, bedst i foråret. Forsigtig: Bruges i godt ventileret område. H225 er en meget brandfarlig væske og damp. H315 Forårsager hudirritation. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H229 Beholder under tryk kan briste ved opvarmning. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P262 Må ikke komme i øjnene, på huden eller på tøjet. P410 + 412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer over 50 ° C / 122 ° F. P305 + 351 + 338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis dette kan gøres let at gøre - fortsætte skylning. P501 Indholdet / beholderen i henhold til de lokale / regionale / nationale / internationale regler.

 


Andre kunder kiggede også på
Batteri 6v Yucel genopladeligt batteri 12ah
Vare nr. Yucel6_12ah
DKK 219,00
Vis produkt
oplader 2v, 6v og 12volt
Vare nr. jjlader
DKK 149,95
Vis produkt
Batteri AA fujitsu 4 i en pakke
Vare nr. JJ3405
Fra DKK 15,00
Vis produkt
Batteriboks luksus
Vare nr. battboxspr
DKK 678,00
Vis produkt
Batteri 6v Yuassa genopladeligt kvalitet
Vare nr. jjNP7-6_Yuasa
DKK 169,00
Vis produkt